Chiều lòng giám đốc Đầu tiên cô thư kí đêm bản hồ sơ vừa làm được cho ông giám đốc thì ông giám đốc này không cần đọc luôn và nhét ngay vào máy nghiền giấy. Ông ta ngỏ ý nếu còn muốn làm trong công ty thì phải chiều lòng ông ta. Cô thư kí này không còn cách nào cách phải chiều lòng giám đốc vì cô còn mẹ già con non ở nhà đang chờ tiền lương ở nhà. Sau khi được sự đồng ý của cô thư kí xinh đẹp ông giám đốc dê xòm lột ngay quần cô ra đút ngay cu vào luôn ông này dường như thiếu gái mấy chục năm rồi thì phải. Chưa khởi động đã đút vào thì rát phải biết. Chơi một lúc nhắm chẳng xong nên ông này mới quay lại lém lồn để ra nước rồi chơi lại sau166733_01 166733_02 166733_03 166733_04 166733_05 166733_06 166733_07 166733_08 166733_09 166733_10 166733_11 166733_12 166733_13 166733_14 166733_15 166733_16