Ông ngoại dê già địt cháu gái nhìn ông già thế kia mà máu quá, gạ gẫm cả cháu gái mình địt nhau rồi loạn luân, 2 ông cháu địt nhau nhiệt tình vãi. Anh sex Cô cháu gái mới lớn ông đã gạ gẫm cháu địt nhau rồi phá trinh của cháu gái rồi, có ông ngoại dê già như vậy thì cháu gái thật bất hạnh, khi mới lớn đã bị chính ông ngoại của mình phá trinh. Nhưng mà cháu gái dâm thì việc địt nhau với cháu lại làm cho cháu sướng, 2 ông cháu thường xuyên loạn luân ở nhà.